Trenčianska 57, 821 09 Bratislava
info@timireal.sk

PREDAJ – výrobno-skladový areál

Kráľov Brod, Slovensko

Detaily

Ponúkame na predaj samostatne stojaci priemyselno-výrobný a skladovací areál v obci Kráľov Brod. Jedná sa o KONZERVÁREŇ na okraji obce vzdialený cca 450m od hranice intravilánu obce o celkovej výmere 10.927 m2, z toho 2.186m2 tvoria zastavané plochy, 1636m2 spevnené komunikácie a odstavné plochy, 7.105m2 hospodársky dvor, na ktorom je možné vybudovať ďalšie skladovacie poprípade výrobné priestory.
Celý areál pôvodne slúžil na poľnohospodársku činnosť, v rokoch 2001-2002 bol zrekonštruovaný a schválený na potravinársku výrobu-konzerváreň. Oplotený je novým múrom z betónových prefabrikátov do výšky 2,25m.
Areál má vlastnú ST plynovú prípojku, vlastnú vodovodnú prípojku, vlastnú el.trafostanicu a vlastnú studňu na úžitkovú vodu. Odkanalizovanie je zabezpečené do dvoch veľkokapacitných septikov. Zastavané plochy pozostávajú z hlavnej budovy o výmere 1.154 m2 obsahujúcej administratívne priestory spojené s priestormi sociálneho vybavenia pre zamestnancov, výrobné priestory vybavené konzervárenskou technológiou a sklad pre vstupné suroviny a sklad pre hotové výrobky. Súčasťou hlavnej budovy je novovybudovaná priemyselná kotolňa s výkonom 2,6 MW pre zabezpečenie výrobných požiadaviek.
Ďalšie budovy sú sklad pre odbyt o výmere 935 m2 , vodáreň o výmere 18 m2,vrátnica s nákladnou váhou o výmere 19 m2 a dielňa o výmere 60 m2 .
Vykurovanie hlavnej budovy a odbytového skladu je samostatné.

V prípade záujmu je možnosť časť kúpnej ceny financovať vo forme splátkového kalendára.