Trenčianska 57, 821 09 Bratislava
info@timireal.sk

jazera Veľký a Malý Draždiak